F 10-MEMORIAL 2018

Information för tävlingsdeltagarna i ”F 10-Memorial på Ängelholms Flygmuseum” 4-5 augusti, 2018

Allmänt
Alla är välkomna att delta i tävlingen, inte bara IPMS-medlemmar.
(IPMS= International Plastic Modellers Society)

Anmälan
För att kunna delta i tävlingen måste du först anmäla dig och dina modeller via vår ANMÄLNINGSBLANKETT som är en PDF.
Du måste spara ner PDF:en till din egen dator.
Ska du tävla med fler objekt än tre (som finns på anmälningslappen) måste du ge varje PDF ett nytt namn!
PDF:en är skrivbar digitalt för att kunna skickas med e-post.
Vill man använda ”snigelpost” går det också bra.

Adressen dit anmälan ska gå är:
F 10-Memorial
c/o Tor Netterby
Guletorpsv. 21
233 35 Svedala

OBS! Anmälnings-PDF ska skickas in ifylld av tävlande! (Vi accepterar inte e-postmeddelande där vederbörande bara skrivit vilka modeller man anmäler.)

Fyll i hur många modeller du tror att du kommer att ha med. Anmäl hellre för många än för få.

Det kostar inget extra att anmäla för många. Anmälan och betalning skall vara oss tillhanda senast lördag den 21 juli.
Efteranmälning på plats är tillåten i ”nödfall”, men ska helst undvikas!
Det kostar 100 kr att efteranmäla modeller.

Anmälningsavgift: Samtidigt med anmälan skall anmälningsavgiften inbetalas till F 10 Kamratförening-Flygmuseets Bankgiro nr 395-5036.

Skriv F 10-Memorial 2018 och ditt namn i meddelandefältet. Vid sen inbetalning skall Bankgirokvitto (eller motsvarande) kunna uppvisas vid incheckningen.

Anmälningsavgiften är (oavsett antal modeller):

Senior: 50 kr
Junior (under 15 år): 30 kr

Klassindelning

Vilken klass din modell tillhör ser du under klassindelningen här.
Tävlingen omfattar tretton (13) klasser:

Flyg A (1/144 och mindre)
Flyg B (1/72)
Flyg C (1/48 och större)
Militära fordon/artilleripjäser A (1/72 och mindre)
Militära fordon/artilleripjäser B (1/48)
Militära fordon/artilleripjäser C (1/35 och större)
Civila fordon A (1/32 och större)
Civila fordon B (1/33 och mindre)
Fartyg
Figurer
Diorama (Gäller alla dioramor, civila som militära)
Övrigt
Juniorer

Vid behov kan fler underklasser komma att skapas.

Incheckning av modeller
Modeller checkas in lördagen 4 augusti, mellan klockan 10:00–12:00.
Vänta inte till sista minuten med att checka in modellerna, utan kom i god tid!
Incheckning kan inte ske på fredagen 3 augusti.

Bedömning av modellerna i tävlingen 


F 10-memorial är ingen domarbedömd tävling, utan det är ni kära tävlingsdeltagare som själva får agera domare. Ni får ett protokoll när ni checkar in era modeller, som vi gärna ser att ni fyller i när ni bedömer de utställda modellerna och återlämnar till oss ifyllt

senast kl 17 lördagen den 4 augusti.

NYTT för i år är att röstning till ”Best in Show” finns med på bedömningsprotokollet.

Röstsedel till ”Publikens favorit” är huvudsakligen avsedd för övriga besökare och lämnas senast kl 12 söndagen den 5 augusti.

Förbehåll
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att utesluta tävlingsbidrag som kan väcka anstöt hos publiken.
 Sammanslagning/delning av klasser: Tävlingsledningen äger rätt, att vid behov slå samman eller dela klasser, utan att vidtala tävlande.

OBS! Dina anmälda modeller ska vara egenhändigt byggda!

Brytning av utställningen
Ingen modell får avlägsnas före klockan 16:00 söndagen den 6 augusti. Modellerna måste dock avlägsnas snarast möjligt (senast) efter utställningens stängning samma dag (klockan 17:00).

Övrigt
När det gäller boende finns hotell och vandrarhem både i Ängelholm och i trakten runt.

Se: http://www.booking.com

Men, det är sommartid och semester så vänta inte med att boka!

Tävlingsledningena

ANMÄLNINGSBLANKETT