Härliga toner!

Söndagen den 10 april 2016 har F10 Kamratförening årsmöte. Om vädret är gynnsamt blir det uppstart utomhus av planet J22 Röd Kalle, som finns i museets utställningshall. Planet provkördes För drygt 1 vecka sedan för att testa att allt var i ordning inför årsmötet. Både bild och ljudprov kan ni se här.


Härliga toner från Twin Wasp motorn på ca 1060 Hkr från 1943 med 14 cylindrar.