Historia

monument300Museet byggdes upp av ett fyrtiotal medlemmar ur F 10 Kamratförening våren 2004. Ursprungsgruppen och nytillkomna medarbetare från föreningen sköter och utvecklar museet vidare genom frivilliga insatser och med stor entusiasm.

Kamratföreningen var ursprungligen en intresseförening för anställda och värnpliktiga vid Skånska flygflottiljen men välkomnar numera alla intresserade och har i dagsläget över 2100 medlemmar både med och utan F10 bakgrund. Klicka på rutan F10 Kamratförening och se vad ett medlemskap erbjuder.

Med materiel, filmer och miljöer visar vi de anställdas och värnpliktigas vardag under flottiljens 62-åriga historia. Målsättning är att varje besök skall vara en positiv upplevelse för alla åldrar.

Du träffar oss som värdar och guider i museet, instruktör i flygsimulatorer och är även
till din hjälp i cafeterian "Gripen" och den välfyllda museishopen.

Välkommen att besöka oss.

Museipersonalen