Projektanslag från Sparbanksstiftelsen Gripen

Vi har från Sparbanksstiftelsen Gripen erhållit ett projektanslag för

montage av LED armaturer i vår utställning.

Den nya belysningen kommer att exponera utställda

föremål på ett mycket bättre sätt än den existerande allmänbelysningen.

 

 

3_rad_logo_90mm