UTSTÄLLNINGAR

Museet visar 10 flygplan, från J 22  till JAS 39 Gripen som alla varit verksamma vid flottiljen.

Du kan även provsitta i en Drakenkabin eller flyga i Drakensimulator (se flygsimulatorer).

Däruöver visas motorer, flygsäkerhetsutrustning, flygradio, sambandsutrustning, meteorologi, markförsvar, underjordisk kommandocentral och ”hemligt” bergrum med stridsledningscentral.

Du kan fördjupa dig ytterligare genom att besöka kamratföreningens hemsida: HÄR