Ängelholms Flygmuseum

Stöd museets framtid, DONERA valfritt belopp.

Ängelholms Flygmuseum är unikt genom att det drivs av frivillig och oavlönad arbetskraft. Museets enda intäkter är besöksentréer, försäljning i butik och i kafé. Ängelholms Flygmuseum har inga offentliga subventioner för verksamheten men precis som andra museer har vi omkostnader för hyra, uppvärmning, försäkring och tusen andra saker som är nödvändiga för att vårt museum ska hållas öppet och för att DU som besökare ska få en härlig upplevelse.

Ängelholms Flygmuseum tar gärna – verkligen gärna – emot donationer från alla som vill stödja oss med en slant till driften av museet.

Din donation är mer än välkommen, inget belopp är för litet.

Sätt in din donation via

  • banköverföring 5639-7730 eller genom
  • Swish till telefonnummer 123 541 11 37.

Märk din insättning med DONATION.

Stort och innerligt tack, ditt bidrag hjälper oss att även i framtiden vara en spännande museimiljö i nordvästra Skåne.

Ängelholms Flygmuseum

Support the future of the museum, DONATE any amount.

Ängelholms Flygmuseum is unique, because it is run solely by voluntary and unpaid labor. The museum’s only income is from visitors’ entrance fees, sales from the museum’s shop and café. Ängelholms Flygmuseum gets no public subsidies for its operation, but just like other museums we have costs for rent, heating, insurance and thousands of other things, that are necessary to keep our museum open and to give YOU as visitor a wonderful experience.

Ängelholms Flygmuseum will be gratefulreally gratefulfor any amount from anyone, who wants to support our continued operation of the museum.

Your donation is more than welcome, no amount is too small.

Please donate by:

Bank account: 5639-7730

IBAN SE89 8000 0821 4993 3039 9131 

BIC SWEDSESS

Account owner: F10  Kamratforening

Account code: 10 F 10

Org.nr: 839400-6350

Adress: Drakenvägen 5, Valhall Park, 262 74 Ängelholm, Sweden.

Mark your transfer DONATION.

Our sincere thanks, your donation helps us continue being an exciting museum environment in northwestern Skåne.

.