Följ oss på Facebook

Ängelholm Lokalavis – söndag d. 18. oktober.

Flygrevyn – 8. 2020

2020.09.24 Besök från Danmark – Värlöse Flyghistoriska Hangar, Köbenhamn. 

De gjorde en studieresa för att se, hur vi har gjort med inredningen och organsationen av vårt museum. 

Ulf var guiden och fick mycket beröm för sin historiska insikt och de många anekdoterna från F 10 tiden.