Nye medarbetere på Ängelholms Flygmuseum

Vi har ett möte varje måndag kl 10.30 i mässen där vi får aktualiteter från museet, F10 Kamratförening och Flygvapnet. Kom og möd gode kamrater. . F 10 Kamratförenings ändamål är, att sammanföra flygintresserade för att under kamratliga former vidmakthålla och bevara...