Vad är F 10-Memorial?
F 10-Memorial är Ängelholms Flygmuseums modelltävling och den hålls i år för åttonde året.  Tävlingen hör inte till de större av Sveriges modelltävlingar, men ”Memorial” är en trevlig tillställning där de tävlande och även andra besökare träffas under gemytliga former två dagar i augusti.

Information för tävlingsdeltagarna i ”F 10-Memorial på Ängelholms Flygmuseum” 6-7 augusti, 2022.
(OBS Vi reserverar oss för den utveckling Cornaviruset kan ta (Covid-19).

I skrivande stund hoppas vi att kunna genomföra tävlingen.
OM vi inte kan, så meddelas detta på vår hemsida.)

Allmänt
Alla är välkomna att delta i tävlingen, inte bara IPMS-medlemmar.
(IPMS= International Plastic Modellers Society)

Anmälan:
För att kunna delta i tävlingen måste du först anmäla dig och dina modeller via vår anmälningsblankett som är en PDF.
Anmälningsblanketten hittar du här!
Du måste spara ner PDF:en till din egen dator.
Ge DIN PDF ett nytt filnamn och glöm inte spara efter varje rad du skrivit på!
Använd inte telefon eller läsplatta. Det är osäkert om dessa plattformar fungerar i sammanhanget!
Ska du tävla med fler objekt än tre (som finns på anmälningslappen) måste du ge varje PDF ett nytt namn!
PDF:en är skrivbar digitalt för att kunna skickas med e-post.
Vill man använda ”snigelpost” går det också bra.  Adressen dit anmälan ska gå är:
F 10-Memorial
c/o Tor Netterby
Guletorpsv. 21
233 35 Svedala

OBS! Anmälnings-PDF ska skickas in ifylld av tävlande! (Vi accepterar inte e-postmeddelande där vederbörande bara skrivit vilka modeller man anmäler.)
Fyll i antalet anmälda modeller du kommer att ha med. Anmäl hellre för många än för få.
Det kostar inget extra att anmäla för många. Anmälan och betalning skall vara oss tillhanda senast måndag den 25 juli. Efteranmälning på plats är tillåten i ”nödfall”, men ska helst undvikas! Det kostar 130 kr att efteranmäla modeller.
Anmälningsavgift: Samtidigt med anmälan skall anmälningsavgiften inbetalas till F 10 Kamratförening-Flygmuseets Bankgiro nr 395-5036.
Skriv F 10-Memorial 2022 och ditt namn i meddelandefältet. Vid sen inbetalning skall Bankgirokvitto (eller motsvarande) kunna uppvisas vid incheckningen.
Anmälningsavgiften är (oavsett antal modeller):
Senior: 90 kr
Junior (under 15 år): 50 kr

Klassindelning.
Vilken klass din modell tillhör ser du under klassindelningen här.
Tävlingen omfattar tretton (13) klasser:
Flyg A (1/144 och mindre)
Flyg B (1/72)
Flyg C (1/48 och större)
Militära fordon/artilleripjäser A (1/72 och mindre)
Militära fordon/artilleripjäser B (1/48)
Militära fordon/artilleripjäser C (1/35 och större)
Civila fordon A (1/32 och större)
Civila fordon B (1/33 och mindre)
Fartyg
Figurer
Diorama (Gäller alla dioramor, civila som militära)
Övrigt
Juniorer
Vid behov kan fler underklasser komma att skapas.

Incheckning av modeller.
Modeller checkas in lördagen 6 augusti, mellan klockan 10:00–12:00.
Vänta inte till sista minuten med att checka in modellerna, utan kom i god tid! Incheckning kan inte ske på fredag 5 augusti.
Bedömning av modellerna i tävlingen F 10-memorial är ingen domarbedömd tävling, utan det är ni, kära tävlingsdeltagare som själva får agera domare. Ni får ett protokoll när ni checkar in era modeller, som vi gärna ser att ni fyller i när ni bedömer de utställda  modellerna och återlämnar till oss ifyllt så fort som möjligt, dock senast kl 17, lördagen den 6 augusti.
Röstning till ”Best in Show” sker på bedömningsprotokollet. Röstsedel till ”Publikens favorit” är avsedd för övriga besökare och blanketten får man när man erlägger entréavgift. Denna lämnas senast kl 12, söndagen den 7 augusti.
Förbehåll.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att utesluta tävlingsbidrag som kan väcka anstöt hos publiken. Sammanslagning/delning av klasser: Tävlingsledningen äger rätt, att vid behov slå samman eller dela klasser, utan att vidtala tävlande.
OBS! Dina anmälda modeller ska vara egenhändigt byggda! Modeller som tidigare vunnit i F 10-Memorial får endast ställas ut utom tävlan!
Brytning av utställningen:
Ingen modell får avlägsnas före klockan 16:00 söndagen den 7 augusti. Modellerna måste dock avlägsnas snarast möjligt (senast) efter utställningens stängning samma dag (klockan 17:00).

Övrigt:
När det gäller boende finns hotell och vandrarhem både i Ängelholm och i trakten runt.
Se: http://www.booking.com
Men, det är sommartid och semester så vänta inte med att boka!
Tävlingsledningen