Ängelholms Flygmuseum har sitt ursprung i F 10 förbandsmuseum som tillkom på initiativ av kapten Sven Sjöholm. Han tog under flera år vara på äldre utgången materiel från flottiljen, inklusive objekt från flottiljens tid på Bulltofta i Malmö. Så småningom uppstod möjligheten att visa upp samlingen i en 60 m2 stor barack. Detta lilla ursprungliga museum invigdes 13 januari 1984. Det blev dock snart för trångt och en ny lösning blev 1994 en annan, större barack utanför kanslihuset.

När avvecklingen av F 10 igångsattes 2002 började en febril verksamhet i F 10 Kamratförening och planeringen av nuvarande museum satte fart.På flottiljområdet, som nu förvaltades av Vasakronan, kunde man få hyra delar av hangar 83. Denna var nybyggd 1945 då F 10 flyttades från Malmö Bulltofta till Ängelholm.

Den 15 juni 2004 klippte förre sektorflottiljchefen överste 1.graden Bertil Bjäre bandet och förklarade, tillsammans med F 10 Kamratförenings medlemmar, sponsorer och speciellt inbjudna, Ängelholms Flygmuseum invigt. Den 19 juni öppnades det för allmänheten. Drygt 7 000 besökare kom den första sommaren och numera har museet ca 20 000 besökare per år.

Museet drivs i huvudsak på frivillighetens väg av ett sjuttiotal medlemmar ur F 10 Kamratförening som idag har ca 2 000 medlemmar. Det väsentligaste täckningbidraget till driftskostanderna utgörs av besökares entréavgifter.

Om du vill läsa mer i detalj om museets histora, kan du göra detta på Kamratföreningens Hemsida.