Nya medarbetare

Vi behöver fler frivilliga medarbetare……….

Vi har ett möte varje måndag kl 10.30 i mässen där vi får aktualiteter från museet, F10 Kamratförening och Flygvapnet. Kom och möt goda kamrater. .
F 10 Kamratförenings ändamål är, att sammanföra flygintresserade för att under kamratliga former vidmakthålla och bevara minnet av F 10 samt att följa Flygvapnets utveckling.

Som medlem träffar du likasinnade och får information om flyg och flygteknik, deltar i medlemsträffar samt får medlemsservice om böcker, videofilmer m.m. Vidare kan du få tillgång till föreningens bibliotek och forskarrum. Kamratföreningen har över 2000 medlemmar
Som medlem får du dessa förmåner:
• Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa bara ditt medlemskort.
• 10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Som medlem i F 10 Kamratförening får du även vår medlemstidning 
Bulle[r]tinen som kommer ut två gånger per år. 
Den innehåller förutom information om föreningen och museet
även flyghistoriska artiklar och berättelser och minnen från de som 
arbetade/tjänstgjorde vid F 10.

• Erbjudande att medverka vid Årsmöte och Höstmöte.
• Tillgång till ett bibliotek med mycket fakta om flyg.
• Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar. (se under fliken Aktiviteter på Kamratföreningens hemsida)
• Möjlighet till social samvaro.
• Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
• Erbjudande om intressanta temaresor.
Museet öppnade sommaren 2004 och är under fortsatt uppbyggnad. Museet skall visa det som är förknippat med F 10s olika verksamheter. Två gånger om året kallar föreningen till medlemsmöte varav ett är årsmötet. Vid ett antal tillfällen, som vanligtvis är onsdagskvällar, bjuder föreningen in föreläsare eller så visar vi flygfilmer. (Se föreningens hemsida, Aktiviteter.)Telefon: Ängelholms Flygmuseum 0431 148 10
Medlemsregistrator Lars Hedström 0708 86 86 86
e-postadresser:
Föreningen: info@f10kamratforening.se
Medlemskontakt: lars@hedstrom.as

Medlem blir du enklast genom att betala in 150 kronor till: BankGiro nummer: 5639-7730.
Det är viktigt att du anger: namn, adress, mailadress och födelsedatum.