“Tavlan”

 Vi lovade i samband med “Rädda museet”-kampanjen att göra en minnestavla med namn på alla bidragsgivare som med stor generositet skapade ekonomisk förutsättning för oss att klara hyreskostnader minst året 2020 ut.

Nu har vi tagit fram version 2.0 av tavlan. Alla namn är nu ordnade i alfabetisk ordning. Vi insåg tidigt på sommaren 2020 att det var problematiskt att hitta namn på tavlan när namn ordnades i kronologisk ordning. Vi har tagit det till oss och lyssnat, och därför finns det nu en version 2.0.

Den 20 kvadratmeter(!) stora tavlan placeras på en hangarport i utställningshallen där du är välkommen att finna ditt namn och din hemort.

Insamling pågår fortfarande, och du är mycket välkommen att bidra. Ditt namn kommer naturligtvis att visas på tavlan tillsammans med alla andra bidragsgivare. Kom ihåg att skriva ”rädda museet” och ditt namn och hemort på inbetalningen.

Bankgiro: 5639-7730. Swish: 1235411137