“Tavlan”

Vi lovade i samband med “Rädda museet” – kampanjen att göra en minnestavla med namn på alla bidragsgivare som med stor generositet skapade ekonomisk förutsättning för oss att klara hyreskostnader minst året ut. Vi insåg då inte riktigt vidden av detta löfte.

Efter ett omfattande arbete och programtekniska problem på vägen är nu tavlan framställd genom vår egen försorg. Bättre sent än aldrig……..

Den 20 kvadratmeter(!) stora tavlan att placeras på en hangarport i utställningshallen där du är välkommen att finna ditt namn och din hemort.

Namnen har så långt möjligt sorterats i kronologisk ordning i förhållande till inbetalningstidpunkten.

Insamling pågår fortfarande, och du är mycket välkommen att bidra. Ditt namn kommer naturligtvis att visas på tavlan tillsammans med alla andra bidragsgivare. Kom ihåg att skriva ”rädda museet” och ditt namn och hemort på inbetalningen.

Bankgiro: 5639-7730. Swish: 1235411137