Museet visar 10 flygplan, från J 22  till JAS 39 Gripen som alla varit verksamma vid flottiljen. Du kan även provsitta i en Drakenkabin eller flyga i Drakensimulator (se flygsimulatorer). Därutöver visas motorer, flygsäkerhetsutrustning, flygradio, sambandsutrustning, meteorologi, markförsvar, underjordisk kommandocentral och ”hemligt” bergrum med stridsledningscentral.

Du kan fördjupa dig ytterligare genom att besöka kamratföreningens hemsida: HÄR

Museinyhet:

Utöver informationen på skyltarna kan du nu med din egen smartphone skanna QR koder och få veta mer om respektive objekt.

Se exempel här på QR-koder som finns kopplade till historia för samtliga flygplan på Museet.
Dessa finns intill respektive flygplan, mm.